Adwokat Dariusz Lewicki

Dariusz Lewicki, adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2003- 2006, podczas trwania jednolitych studiów magisterskich otrzymywał stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce. Uzyskał w 2006 roku tytuł magistra prawa z wynikiem bardzo dobrym. Pracę magisterską z zakresu prawa cywilnego materialnego sporządził pod kierunkiem Prof. dr hab. Tomasza Dybowskiego, za którą również otrzymał ocenę bardzo dobrą. W lipcu 2010 roku zakończył (rozpoczęta w listopadzie 2006 roku) aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zwieńczoną pozytywnym wynikiem z egzaminu adwokackiego. W dniu 8 września 2010 roku uzyskał wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

W latach 2003- 2005 odbył staż oraz praktyki zawodowe w renomowanej Kancelarii Adwokackiej. Następnie, od czasu rozpoczęcia aplikacji adwokackiej do chwili obecnej stała praktyka adwokacka, w tym praca na stanowisku aplikanta adwokackiego w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. Obecnie prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką
w Warszawie.

Specjalizuje się w zakresie szeroko ujętego prawa cywilnego, w szczególności w problematyce budynków i lokali (w tym spółdzielczych)- poprzez pełną obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, łącznie z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych za wady fizyczne nieruchomości. Specjalizuje się również w problematyce prawa rzeczowego w tym w unormowaniach dotyczących nieruchomości; prowadzi postępowania o zasiedzenie, odzyskiwanie i podział nieruchomości. Odrębną dziedziną prowadzonej praktyki zawodowej jest prawo pracy.

W swojej praktyce zawodowej zajmował się także z powodzeniem szeregiem spraw z zakresu prawa karnego, prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym postępowaniami rozwodowymi, separacyjnymi, alimentacyjnymi, jak też postępowaniami dotyczącymi władzy rodzicielskiej, czy też kontaktów małoletnich z rodzicami.