Adwokat Ludwik Lewicki

Ludwik Lewicki, adwokat

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowego Studium Prawnej Problematyki Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Warszawskim.

Laureat VII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Studentów Wydziałów Prawa; na swoim Uniwersytecie zwyciężył, w ogólnopolskim finale zajął II miejsce zdobywając nadto nagrodę za najlepszą replikę i nagrodę publiczności.

Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej, w 1969 roku złożył egzamin sędziowski. Następnie w 1972 roku złożył także egzamin radcowski, a w 1983 roku uzyskał wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Od 1983 roku do dnia dzisiejszego jest czynnym adwokatem, przy czym od roku 1991 nieprzerwanie prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką.

W swojej wieloletniej praktyce zawodowej prowadził skutecznie szereg spraw z zakresu prawa karnego. Posiada również rozległą praktykę zawodową w zakresie prawa cywilnego oraz rodzinnego, w szczególności prowadził wiele postępowań rozwodowych, separacyjnych, alimentacyjnych, dotyczących władzy rodzicielskiej, czy też dotyczących ustalenia kontaktów małoletnich dzieci z rodzicami. Ma bogate doświadczenie w zakresie prawa spadkowego i prawa pracy. Prowadził wiele spraw dotyczących nieruchomości (sporządzanie informacji prawnych dotyczących stanu prawnego nieruchomości, prowadzenie postępowań o zasiedzenie, odzyskiwanie nieruchomości, podział nieruchomości, ochrona własności i posiadania itp.).

Wspomnieć trzeba, że jest autorem opracowania z zakresu prawa pracy, opublikowanego w „Państwie i Prawie”.