Zakres praktyki

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi w zakresie obsługi prawnej Klientów indywidualnych, osób prawnych oraz podmiotów zajmujących się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami.

Obszarem swojej działalności kancelaria obejmuje nie tylko miasto stołeczne Warszawę oraz jego okolice, ale także całe województwo mazowieckie. Kancelaria Adwokacka ma siedzibę w Warszawie przy ulicy Antoniego Magiera 16 lok. 13 oraz Filię Kancelarii Adwokackiej w Ostrołęce przy ulicy Baśniowej 22.

Kancelaria zajmuje się świadczeniem usług w zakresie następujących dziedzin prawa:

§ Prawo cywilne – pełny zakres, w tym w szczególności:

 • problematyka nieruchomości: sporządzanie informacji prawnych dotyczących stanu prawnego nieruchomości, prowadzenie postępowań o zasiedzenie, odzyskiwanie nieruchomości, rozgraniczenie, podział nieruchomości, ochrona własności, ochrona posiadania;
 • sprawy dotyczące budynków i lokali: prowadzenie postępowań odszkodowawczych za wady fizyczne budynków i lokali, prowadzenie postępowań o zapłatę zaległych opłat za lokal, informacje prawne w zakresie prawa mieszkaniowego, bieżąca obsługa Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców;
 • problematyka spółdzielczości mieszkaniowej: prowadzenie postępowań o zapłatę zaległych opłat za lokal, przekształcanie Spółdzielni Mieszkaniowych we Wspólnoty Mieszkaniowe, bieżąca obsługa prawna Spółdzielni Mieszkaniowych;
 • odszkodowania;
 • ochrona dóbr osobistych;
 • spadki;
 • sprawy działowe: dział spadku i podział majątku dorobkowego po ustaniu wspólności małżeńskiej;

§ Prawo rodzinne i opiekuńcze, w szczególności postępowania rozwodowe, separacyjne, alimentacyjne, postępowania dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów małoletnich z rodzicami;

§ Prawo pracy;

§ Prawo gospodarcze;

§ Prawo karne.

W powyżej wskazanym zakresie naszej praktyki świadczymy następujące usługi:

 • obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych;
 • obsługę prawną spółdzielni mieszkaniowych;
 • obsługę prawną podmiotów zarządzających nieruchomościami;
 • porady prawne, w tym zlecenia jednorazowe oraz stałe;
 • sporządzanie opinii oraz informacji prawnych;
 • przygotowanie, a także dokonywanie analizy umów;
 • sporządzanie oraz negocjowanie umów w imieniu Klienta;
 • redagowanie pism procesowych, m.in. takich jak: pozew, wniosek, apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, etc.;
 • reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi, organami ścigania, organami administracji państwowej i samorządowej, a także innymi instytucjami;
 • reprezentacja Klientów w postępowaniu mediacyjnym, arbitrażowym, ugodowym.